Υπηρεσίες Υαλοπινάκων

Η εξωτερική όψη του κτιρίου αποτελεί την πρώτη επαφή της επιχείρησής σας με το κοινό. Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων και των επιφανειών των κτιρίων, δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, αλλά και θέμα υγιεινής των εργαζομένων. Επιπλέον, ο καθαρισμός τζαμιών και γενικότερα η απομάκρυνση των ρύπων από επιφάνειες συμβάλλουν στην καλύτερη συντήρηση του κτιρίου, καθώς εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα δομικά υλικά.

Ένα από τα άρτια και εξειδικευμένα τμήματα της COWA HELLAS A.E. είναι το Τμήμα Καθαρισμού Υαλοπινάκων και Επιφανειών Κτιρίων.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

  • Καθαρισμός Υαλοπινάκων
  • Πλύση παντός τύπου υλικών επένδυσης προσόψεων (Ορθομαρμαρώσεις, Etalbond, κλπ)
  • Απομάκρυνση Graffiti & προστασία επιφανειών (anti- graffiti)
  • Καθαρισμός Πινακίδων / Επιγραφών

Το έμπειρο προσωπικό μας έχει στη διάθεσή του καινοτόμο μηχανολογικό εξοπλισμό & εξειδικευμένα υλικά καθαρισμού:

  • Καλαθοφόρους Γερανούς / Πλατφόρμες Εργασίας
  • Πιεστικά Μηχανήματα Υδροβολής & Υδροαμμοβολής / Ατμοκαθαριστές
  • Αυτοκινούμενο Σύστημα καθαρισμού με τη χρήση απιονισμένου νερού
  • Εξειδικευμένα Υγρά Καθαρισμού & Αφαλάτωσης

Αναλαμβάνουμε και τον τακτικό καθαρισμό του κτιρίου σας, στα χρονικά διαστήματα που εσείς επιθυμείτε.

Εξασφαλίζουμε καθαριότητα υψηλών προδιαγραφών, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.