Υδραυλικές Υπηρεσίες

Τεχνικές Υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών σας εγκαταστάσεων, όπως:

  • Επισκευή τυχόν διαρροών στις σωληνώσεις
  • Επισκευή ειδών υγιεινής και μπαταριών
  • Επισκευή και αντικατάσταση των στηλών αποχέτευσης και των υδρορροών
  • Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης (πυρασφάλεια κτιρίων) κ.α.
  • Υδραυλικές εγκαταστάσεις