Ηλεκτρολογικές & Μηχανολογικές Υπηρεσίες

Τεχνικές Υπηρεσίες

Η Cowa Facility Management παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, διασφαλίζοντας την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι έμπειροι και αξιόπιστοι ηλεκτρολόγοι μας συμπεριλαμβάνουν:

 

 • Εύρεση βλαβών στη λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Επανέλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Συντήρηση – Επιδιορθώσεις στην υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Εγκατάσταση καινούργιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα
 • Συνδέσεις ηλεκτρικών συσκευών
 • Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων
 • Εγκατάσταση ηλεκτροδίου γείωσης, αγωγού γείωσης, αγωγού προστασίας
 • Εγκατάσταση φωτιστικών ασφαλείας στους κοινόχρηστους χώρους, πριζοδιακοπτών, ρελέ προστασίας και κλιμακοστασίου
 • Αποξήλωση παλαιάς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Αντικατάσταση εξαρτημάτων και καλωδιώσεων