Απολυμάνσεις | Εντομοκτονίες | Μυοκτονίες

Η εταιρεία COWA, πλαισιώνει το έργο του καθαρισμού με την παροχή υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με:

  • Απολυμάνσεις
  • Απεντομώσεις
  • Μυοκτονίες
  • Μικροβιοκτονίες

Πραγματοποιεί την εφαρμογή τους σε κάθε είδους κτιριακές εγκαταστάσεις, εργοστάσια, χώρους αποθήκης, πλοία και σκάφη φροντίζοντας για την απομάκρυνση οργανισμών που αποτελούν φορείς ασθενειών και μικροβίων.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται από τα συνεργεία μας είναι αποτελεσματικά και εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και από την Ε.Ε. για χρήση σε ανθρώπινο περιβάλλον. Οι εφαρμογές γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό και με την εφαρμογή εκδίδεται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ.