Αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών

Ανακύκλωση

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης απορριμάτων, με περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια και εξελιγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία. Δίνουμε λύσεις σε κάθε πρόβλημα των τεχνικών, βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων με αξιόπιστες μεθόδους και τεχνολογίες περιβάλλοντος που χρησιμοποιούνται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία βασίζεται πάντα στα κριτήρια ποιότητας και παραγωγικότητας στους τομείς συλλογής, μεταφόρτωσης, μεταφοράς, επεξεργασίας αδρανών υλικών (μπαζών) και αποβλήτων καθώς και εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης (ανακύκλωση). Χρησιμοποιείται άρτιος εξοπλισμός (φορτωτές, bob-cat, γερανοφόρα οχήματα, χοάνες μπαζών, κλπ) και μεγάλη ποικιλία σε κάδους απλούς , συμπίεσης και φορτηγών, είναι η εγγύηση της εταιρείας μας για άριστη συνεργασία.