Προμηθευτές & Υλικά

Συνεργαζόμαστε με επιλεγμένους προμηθευτές οι οποίοι αξιολογούνται σε ετήσια βάση.Συνεργαζόμαστε με επιλεγμένους προμηθευτές οι οποίοι αξιολογούνται σε ετήσια βάση. Τα υλικά πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και εγκρίνονται μετά από δειγματολογική χρήση από τους έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς μας.

Ο εξοπλισμός της εταιρείας πιστοποιείται τακτικά από αναγνωρισμένο φορέα. Επίσης, τα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιεί η COWA HELLAS A.E. είναι εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους, τα δε απολυμαντικά φέρουν έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, και πληρούν, πέρα από τη βελτίωση της ποιότητας και την αποτελεσματικότητα, τη συμβατότητα και τη φιλικότητα των συστατικών τους προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. H COWA χρησιμοποιεί ανακυκλωμένες σακούλες απορριμμάτων και προσφέρει οικολογικά απολυμαντικά και καθαριστικά υλικά.

Για την διασφάλιση της ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των προϊόντων, έχουν δοθεί στο προσωπικό της εταιρείας οδηγίες για την σωστή δοσολογία και χρήση των καθαριστικών.

Όλα τα προϊόντα καθαρισμού μας έχουν δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS).

Πιστοποιητικά ISO

OHSAS 18001:2007    ISO 9001:2008   ISO 14001:2004

Επικοινωνία

Λ. Συγγρού 169 & Θυατείρων 3

 

Ν. Σμύρνη / Αθήνα T.K. 171 21

 

Τηλ.: 210 93 24 806 - 7 

 

Fax: 210 93 42 115

 

e-mail: info[at]cowa.gr

Χάρτης