Διαχείριση Απορριμάτων

Cowa. Αποκομιδή Απορριμμάτων και Μπαζών.Αποκομιδή Απορριμμάτων και Μπαζών

Η εταιρεία  μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων, με περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια και με την εξελιγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία των συνεργατών μας. Δίνουμε λύσεις σε κάθε πρόβλημα των τεχνικών, βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων με αξιόπιστες μεθόδους και τεχνολογίες περιβάλλοντος που χρησιμοποιούνται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Η εταιρεία βασίζεται πάντα στα κριτήρια ποιότητας και παραγωγικότητας στους τομείς συλλογής, μεταφόρτωσης, μεταφοράς, επεξεργασίας αδρανών υλικών (μπαζών) και αποβλήτων καθώς και εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων (ανακύκλωση). Χρησιμοποιείται άρτιος εξοπλισμός (φορτωτές, bob-cat, γερανοφόρα οχήματα, χοάνες μπαζών, κλπ) και η πληθώρα κάδων απλών, συμπίεσης και φορτηγών, είναι η εγγύηση της εταιρείας μας για άριστη συνεργασία.

Πιστοποιητικά ISO

OHSAS 18001:2007    ISO 9001:2008   ISO 14001:2004

Επικοινωνία

Λ. Συγγρού 169 & Θυατείρων 3

 

Ν. Σμύρνη / Αθήνα T.K. 171 21

 

Τηλ.: 210 93 24 806 - 7 

 

Fax: 210 93 42 115

 

e-mail: info[at]cowa.gr

Χάρτης